Компании

„СВБ груп“ поднесе барање за банкрот

Извор: Amelia Pollard, Steven Church/Bloomberg

17 март 2023, 15:47

„СВБ секјуритис“ и „СВБ капитал“ не се вклучени во барањето

СВБ е најголемата банка што пропаднала во САД во последните 10 години

Таа била основана во 1983 година, за време на партија покер

„СВБ груп“ поднесе барање за банкрот

Bloomberg Mercury

Сите новости од рубриката Бизнис

Бизнис

сите новости од рубриката Бизнис