Македонија

Народна банка: Европските банки ќе останат недопрени од кризата со СВБ

Автор: Александра Томиќ

14 март 2023, 06:09

Банката била вклучена и во околу 18 зделки во Азија и 10 во Европа

Повеќе од 190 компании од светот добиле заеми од пропаднатата СВБ

Правиме анализа со Народната банка

Народна банка: Европските банки ќе останат недопрени од кризата со СВБ

Bloomberg Mercury

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra
Сите новости од рубриката Економија

Економија

сите новости од рубриката Економија